کیف اوکراین

کیف اوکراین

موقعیت :کیف اوکراین

نودو چهار متری دو خواب

طبقه هفتم بسیار خوش نقشه

کف پارکت دارای بالکن

قیمت : صدو سه هزار و چهارصد دلار

.

.

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹

.

.

#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_center  #اودسا  #سفارت  #سرمایه_گذاری_اک...

کیف اوکراین.

کیف اوکراین.

موقعیت :کیف اوکراین

شصت و چهار متری  تک خواب

طبقه چهارم بسیار خوش نقشه

کف پارکت دارای بالکن

قیمت : صدو چهل و پنج هزار دولار


وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹


#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_center  #اودسا  #سفارت  #سرمایه_گذاری_اکر...

کیف اوکراین

کیف اوکراین

موقعیت : کیف اوکراین

شصت و هفت متری تک خواب

طبقه : پنجم

فول امکانات (پارکینگ آسانسور انباری)

پنج متر بالکن ,کف پارکت

سند شش دانگ

قیمت : شصت و چهار هزار دلار


وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹

.

.

#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_center  ...

خارکوف اوکراین

خارکوف اوکراین


موقعیت :خارکوف اوکراین

پنجاه و شش متری  تک خواب

طبقه دوم بسیار خوش نقشه

کف پارکت دارای بالکن

قیمت : صدو سی و دو هزار دولار

.

.

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹

.

.

#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_center  #اودسا  #سفارت  #سرمایه...

84 متری 2 خوابه

84 متری 2 خوابه

موقعیت:  خارکوف اوکراین

طبقه چهارم فول امکانات

 هشتادو چهار متری دو خوابه

قیمت: هفتادو و هفت هزار دلار

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹


...