کیف اوکراین

کیف اوکراین

موقعیت :کیف اوکراین

نودو چهار متری دو خواب

طبقه اول بسیار خوش نقشه

کف پارکت دارای بالکن

فول امکانات (پارکینگ آسانسور انباری)

قیمت :صدو چهار هزار دلار

.

.

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹

.

.

#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_center  #اود...

خارکوف

خارکوف

موقعیت :خارکوف اوکراین

شصت متری یک خواب

طبقه سوم بسیار خوش نقشه

کف پارکت دارای دو متر بالکن

فول امکانات (پارکینگ آسانسور انباری)

قیمت :هفتادو سه هزار دلار

.

.

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹

.

.

#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_center &nbs...

کیف اوکراین

کیف اوکراین

موقعیت :کیف اوکراین

چهل و شش متری یک خواب

طبقه دوم بسیار خوش نقشه

کف پارکت دارای 2 بالکن

فول امکانات (پارکینگ آسانسور انباری)

قیمت : هشتادو یک هزار دلار

.

.

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹

.

.

#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_center  #او...

کیف اوکراین

کیف اوکراین

موقعیت :کیف اوکراین

هشتادو سه متری دو خواب

طبقه سوم بسیار خوش نقشه

کف پارکت دارای بالکن

فول امکانات (پارکینگ آسانسور انباری)

قیمت : نودو شش هزار و چهارصد دلار

.

.

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹

.

.

#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_cente...

خارکوف اوکراین

خارکوف اوکراین

موقعیت :خارکوف اوکراین

نود متری دو خواب

طبقه دوم بسیار خوش نقشه

کف پارکت دارای بالکن

قیمت : نودو هشت هزار و چهارصد دلار

.

.

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹

.

.

#اتاق_بازرگانی #بیزینس #تجار #تجارت #اوکراین #ایران #کیف #تهران #سرمایه_گذاری #املاک

#business #ukraine #UKraine #iran #kiev #tehran #visa_schengen  #visa_center  #اودسا  #سفارت  #سرمایه_گذاری_اکر...