فناوری های نوین و افزایش عمر ساختمان

فناوری های نوین و افزایش عمر ساختمان

یک فعال حوزه ساختمان، با تأکید بر ضرورت بالا بردن سطح ایمنی و مقاومت ساخت و ساز ها در برابر آتش‌سوزی، گفت: پس از حادثه پلاسکو استفاده از مصالح سبک و مقاوم در برابر آتش‌سوزی افزایشی چشمگیر یافته است.

برزو افقهی ، با اشاره به اینکه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با استفاده از مصالح ساختمانی سبک و مقاوم در برابر آتش‌سوزی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: هم‌اکنون  این مقر...