انتظار مدیر بنیاد مسکن گلستان از بانک ها

دوشنبه 1396/11/30


انتظار مدیر بنیاد مسکن گلستان از بانک ها

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: یکهزار و 180 پرونده در انتظار دریافت وام مقاوم سازی مسکن روستایی است که از مدیران هفت بانک عامل خواهان همکاری بیشتر برای پرداخت آن هستیم.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا محمد تقی مهندس زمانی نزاد در نشست با اعضای شورای اداری بنیاد مسکن استان اظهار کرد: از مدیران بانک های عامل انتظار می رود با تعامل و مساعدت بیشتری تا قبل از پایان سال، قرارداد پرداخت وام مقاوم سازی مسکن را با متقاضیان بسته و ساخت این واحدها آغاز شود.
وی همچنین از مشارکت مدیران بانک های عامل استان در انعقاد قرار داد دو هزار و 40 پرونده ساخت مسکن روستایی در سال جاری قدردانی کرد.
براساس آخرین سرشماری حدود 128 هزار واحد غیرمقاوم در روستاهای استان گلستان وجود دارد که باید به تدریج مقاوم سازی و بازسازی شود.